Transparenta 2016

A N U N Ţ Nr. 4828/01.11.2016  Subsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 28 Noiembrie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia, cu următorul proiect al ordinei de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, județul Călărași pe anul 2016 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Unirea a suprafeței de 716 mp ce reprezintă poziția de inventor 43 (teren arabil intravilan în suprafață de 2500 mp în T2, P 10/2-Lot agricol școlar din com una Unirea, județul Călărași) 
3. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social conform legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare 
4. Probleme diverse 

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 28.11.2016 la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila.

A N U N Ţ   Nr. 4203/30.09.2016 Subsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 31 Octombrie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia, cu următorul proiect al ordinei de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al trimestrului III pe anul 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, județul Călărași pe anul 2016 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 70.000 lei din excedentul bugetar local pentru cheltuieli de investiții 
4. Probleme diverse 
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 51/26.11.2008 privind atribuirea de denumire străzilor din satele componente al Comunei Unirea, județul Călărași 

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 31.10.2016 la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila. 

A N U N Ţ Nr 3645 / 26.08.2016 În data de 30 AUGUST 2016, orele 10:00 va avea loc ședința extraodinară a Consiliului Local Unirea cu următorarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind numirea dl Moise Marcel Fănel ca reprezentant al proprietarilor în Comisia locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privată a comunei Unirea, județul Călărași 

2 Probleme diverse. 

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 30.08.2016 la Dna Tărtăreanu Vasilica-Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila. Afisat astăzi 26.08.2016. click aici

A N U N Ţ Nr. 2855 / 04.07.2016  Subsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 25 August 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia, cu următorul proiect al ordinei de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind numirea dl Moise Marcel Fănel ca reprezentant al proprietarilor în Comisia locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privată a comunei Unirea, județul Călărași 
2. Proiect de hoărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Unirea 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru privind înregistrarea și arhivarea Contractelorde arendă depuse la Consiliul Local al comunei Unirea, județul Călărași și stabilirea taxei pentru înregistrarea contractelor de arendă 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al trimestrului II pe anul 2016 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
6. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de comodat între Comuna Unirea și Asociația Cultural Socială Unirea 
7. Probleme diverse. 

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 25.08.2016 la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila. click aici

Anunt sedinta pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisia locala de fond funciar 05.08.2016: click aici
Anunt privind elaborarea proiectelor de hotarari, pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Unirea, judetul Calarasi, din data de 13.05.2016:
  • Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru achizitie masini si utilaje agricole si centru procesare produse agricole, extravilan Tarla 56/1, Parcela 3, comuna Unirea, judetul Calarasi
  • Probleme divese
Pentru mai multe detalii: click aici