Planul de pregatire

  • Dispoziția nr. 123 din 22.06.2023 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023” la nivelul comunei Unirea Vizualizare
  • HCL nr. 49 din 30.06.2023 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor SVSU pentru comuna Unirea Vizualizare