Registrul agricol si Fond funciar

Registrul agricol
 
Formulare Registrul Agricol:
  • HCL nr. 25 din 31.03.2023 privind analiza studiului de înscriere a datelor în registrul agricol Vizualizare
  • Anunt prealabil din 07.06.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului Vizualizare
  • HCL nr. 26 din 23.04.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registru agricol

Recensamantul General Agricol runda 2020  Vizualizare

In cazul in care doriti sa aflati mai multe informatii despre Recensământul General Agricol runda 2020 o puteti face accesand pagina dedicata acestuia:  https://insse.ro/cms/ro/RGA2020/

 

Art. 11. – (1) Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sã declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt urmãtoarele:
a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodãriei, terenul aflat în proprietate si cel pe care îl utilizeazã, clãdirile utilizate ca locuintã, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animalã si mecanicã, masinile, utilajele si instalatiile pentru agriculturã, efectivele de animale existente în gospodãrie/unitatea cu personalitate juridicã la începutul fiecãrui an, precum si modificãrile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vânzãrii-cumpãrãrii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificãrii animalelor ori a altor intrãri-iesiri;
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosintã a terenului, suprafetele cultivate, numãrul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice si juridice au obligatia sã declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol si în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificãri în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la aparitia modificãrii.
(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevãzute la alin. (1), se considerã cã nu au intervenit niciun fel de modificãri, fapt pentru care în registrul agricol se reporteazã din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea corespunzãtoare la rubrica “semnãtura declarantului”.
Art. 20. – (1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea la termenele stabilite si în forma solicitatã a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendã de la 300 lei la 1.500 lei.

Primar, Ing. Belu Florian

TOT CE TREBUIE ȘTIUT DESPRE ATESTATUL DE PRODUCĂTOR ȘI CARNETUL DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL 

1. GENERALITĂȚI
La data de 31.10.2014 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol .

Potrivit acestei legi, producătorii agricoli- persoane fizice pot comercializa cu ridicata(en gros) sau cu amănuntul(en detail) produse agricole(legume,cereale,fructe,produse de origine animală etc.) obținute din propria gospodărie doar pe baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol .

2. EXPLICAREA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN LEGEA 145/2014
Pentru o mai bună înțelegere a acestor reguli , considerăm necesare o serie de lămuriri .
Ø În primul rând , din conținutul Legii 145/2014, rezultă că ,,producător agricol”este acela care , în calitate de persoana fizică, obține din propria fermă/gospodărie o cantitate de produse agricole peste necesarul consumului sau și al familiei sale, surplusul fiind destinat comercializării (în piață, târg agro-alimentar etc.).

ATENȚIE! Doar producătorilor agricoli li se aplică regulile explicate în acest articol .

Ø În al doilea rând , Legea 145/2014 prevede că atestatul de producător este actul eliberat persoanei fizice care produce în propria fermă/gospodărie mai mult decât consumă, cu scopul de a comercializa surplusul, atestându-i acestuia calitatea de producător agricol .

Ø În al treilea rând, carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este actul folosit de producătorul agricol, si /sau de rude de-ale acestuia (soț/soție,rude/afini până la gradul I, adică părinți si /sau copii ori părinții soțului/soției) în activitatea de comercializare a produselor agricole .

3. CUM SE OBȚIN ATESTATUL DE PRODUCĂTOR AGRICOL SI CARNETUL DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL
Conform Legii 145/2014, atestatul de producător se eliberează la cererea unei persoane care poate fi producător agricol, după verificarea existenței suprafețelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activității de producător agricol. Verificările se fac atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și pe teren, la ferma/gospodăria solicitantului .

Verificările se fac de către reprezentantul primăriei și de reprezentanții structurilor asociative/patronale/sindicale în agricultură, existente la nivel local sau județean . În acest caz , atestatul de producător agricol se eliberează pe baza avizului consultativ (favorabil sau nefavorabil) al reprezentanților acestor structuri asociative .

ATENȚIE ! Avizul consultativ se eliberează gratuit , idiferent dacă solicitantul este sau nu membru al structurii asociative din partea căreia se face verificarea .

Structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura :
· Camera Agricolă a Județului Călărași-Str.Prel.București, nr.26, bloc D3, etaj 1, telefon.0242 324 020, fax 0242 334 523 e-mail: cameraagricolacalarasi@gmail.com
· ASOCIAȚIA APICOLĂ FILEOMERA– Sediul Jud.Tulcea,Com.Ciucurova, tel. 0745772601, cod fiscal 28599628
· ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEȚEANĂ CALARASI ,B-dul Cuza-Vodă, bl.A3(C16) Parter, e-mail: apicola.calarasi@yahoo.com, tel.0242 323 174, 0726438393
· ASOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE SI CAPRINE 2003 CALARASI Sediul- B-ul Prelungirea Bucuresti, nr.26, bl.D3, et.1, Loc.Calarasi . Reprezentata de dl.Artimon Valentin.

Atestatul de producător agricol se eliberează de către primar în 5 zile lucrătoare de la data solicitării . Atestatul de producător agricol este valabil un an calendaristic de la data emiterii si se vizează semestrial prin aplicarea semnăturii și ștampilei primarului emitent .

Eliberarea carnetului se face dupa verificarea existenței atestatului de producător agricol al solicitantului, precum si a produselor care se susține ca vor fi comercializate .

Carnetul se foloseste numai si numai pentru comercializarea următoarelor tipuri de produse agricole: vegetale, zootehnice si apicole .

Din textul Legii 145/2014 rezulta ca un carnet cuprinde formulare standard pe care producatorul agricol este obligat sa le completeze de fiecare data cand incheie cate un act de comert6cu privire la produsele sale , indiferent de calitatea cumparatorului (persoana fizica sau juridical) . Fiecare astfel de act de comert se completeaza pe cate trei file, din care una se da cumparatorului , una se pastreaza de catre producatorul agricol iar una ramane in carnet.

Exceptie de la paragraful precedent face situatia in care se comercializeaza produse agricole in targuri sau piete (agro-alimentare sau ambulante), caz in care producători agricoli vor complete zilnic cate o fila din carnet, in care vor inscrie cantitatea si tipul de produse agricole comercializate in ziua respective.

Atentie ! Producatorii agricoli isi pot comercializa produsele in baza următoarelor acte:

– Buletinul/cartea de identitate ;
– Atestatul de producator ;
– Carnetul de comercializare.
Fond funciar