Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr. 9 din 25.01.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023 – VMG Vizualizare