Transparenta 2017

ANUNT –  Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 20.12.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT – Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 29.11.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT –  Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 31.10.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT –  Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 27.09.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT – Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 28.08.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT –  Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 28 iulie 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT – Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 25 iulie 2017, ora 16:00, la sediul Caminul Cultural al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT –  Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 07 iulie 2017, ora 10:00, la sediul Caminul Cultural al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT –  Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 29 MAI 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta DE INDATA a acestuia. Pentru mai multe detalii click aici
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva uni debitor public: click aici
Anunt privind transparenta decizionala in administratia publica locala – legea 52/ 2003: click aici

ANUNT – Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 31 MARTIE 2017, ora 13:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta DE INDATA a acestuia. Pentru mai multe detalii click aici

ANUNT – Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 28 MARTIE 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta ordinara a acestuia. Pentru mai multe detalii click aici

ANUNT  – Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 20 FEBRUARIE 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta ordinara a acestuia, cu urmatorul proiect al ordinei de zi:

  1. Proiect de Hotarare privind aprobarea reactualizirii indicatorilor economici ai obiectivului de investitii “Modernizare strazi in comuna judetul Calarasi”.
  2. Proiect de Hotarare privind aprobarea reactualizirii cofinantarii din bugetul local al comunei Unirea, pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in comuna Unirea, judetul Calarasi’.
  3. Probleme diverse.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe acteie normative mai sus mentionate pana la data de 20.02.2017 la D-l. Moldoveanu Eugeniu, responsabil pentru relatia cu societatea civila.

ANUNŢSubsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 09 IANUARIE  2017 , ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia,  cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului precedent.
2.     Probleme diverse
   Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 09.01.2017  la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila.