Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/20011.

  2. Formular online pentru transmiterea petitiilor

   3. Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari

    Nr. articol

    4. Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003

    Prin completarea prezentului formular, sunteti de acord sa primiti informati cu privire la activitatea de elaborare  deciziilor la nivelul institutiei noastre. Informarile vor fi transmise numai pe e-mail. Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la telefon: 0242-343028 sau email: primariaunireacalarasi@yahoo.com, persoana de contact: , directia/serviciul: .

     De exemplu:

     Formulare urbanism
     – Autorizatie de construire – desfintare: click aici
     – Cerere certificat nomenclator stradal: click aici
     – Cerere certificat urbanism: click aici
     – Cerere emitere autorizatie construire sau desfiintare: click aici
     – Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire – desfintare: click aici
     – Cerere prelungire certificat urbanism: click aici
     – Certificat urbanism – model: click aici
     – Comunicare inceperea executiei lucrarilor – primarie: click aici
     – Comunicare incheierea executiei lucrarilor – primarie: click aici
     – Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor: click aici
     – Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor: click aici
     Formulare asistenta sociala
     – CERERE – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici

     – CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
     – DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE): click aici

     Formulare impozite:
     • ITL – 001 – Declaratie impozit cladiri PF – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile  rezidentiale  nerezidentiale  cu destinatie mixtă  aflate în proprietatea persoanelor fizice: click aici
     • ITL – 002 – Declaratie impozit cladiri PJ– Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidentale / nerezidentiale/ cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice: click aici
     • ITL – 003 – Declaratie impozit teren PF – pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice: click aici 
     • ITL – 004 – Declaratie impozit teren PJ – pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice: click aici 
     • ITL – 005 – Declaratie impozit mijl transport PF-PJ – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea  persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
     • ITL – 006 – Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ – pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) persoanelor juridice (PJ): click aici
     • ITL – 007 – Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
     • ITL – 010 – Cerere eliberare CF – PF – Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru  persoane  fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
     • ITL – 012 – Cerere eliberare CF – PJ – pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
     • ITL – 015 – Declaratie-Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: click aici