Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    Nr. articol

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.

     Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primariei.

      De exemplu:

      Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primarie.

      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. Formulare urbanism
       – Autorizatie de construire – desfintare: click aici
       – Cerere certificat nomenclator stradal: click aici
       – Cerere certificat urbanism: click aici
       – Cerere emitere autorizatie construire sau desfiintare: click aici
       – Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire – desfintare: click aici
       – Cerere prelungire certificat urbanism: click aici
       – Certificat urbanism – model: click aici
       – Comunicare inceperea executiei lucrarilor – primarie: click aici
       – Comunicare incheierea executiei lucrarilor – primarie: click aici
       – Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor: click aici
       – Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor: click aici
       7. Formulare asistenta sociala
       – CERERE – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici

       – CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
       – DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE): click aici

       8. Formulare impozite:
       • ITL – 001 – Declaratie impozit cladiri PF – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile  rezidentiale  nerezidentiale  cu destinatie mixtă  aflate în proprietatea persoanelor fizice: click aici
       • ITL – 002 – Declaratie impozit cladiri PJ– Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidentale / nerezidentiale/ cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice: click aici
       • ITL – 003 – Declaratie impozit teren PF – pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice: click aici 
       • ITL – 004 – Declaratie impozit teren PJ – pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice: click aici 
       • ITL – 005 – Declaratie impozit mijl transport PF-PJ – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea  persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
       • ITL – 006 – Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ – pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) persoanelor juridice (PJ): click aici
       • ITL – 007 – Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
       • ITL – 010 – Cerere eliberare CF – PF – Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru  persoane  fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
       • ITL – 012 – Cerere eliberare CF – PJ – pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
       • ITL – 015 – Declaratie-Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: click aici