Nomenclator stradal

privind modificarea si completarea HCL 51 din 26.11.2008 atribuirea de denumiri strazilor din satele componente Nr: 14 Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare