Proiecte Investitionale

 Proiect POIM 2014 – 2020

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro/
Link catre site-ul web al Programului Operațional https://www.fonduri-ue.ro/  
COMUNA UNIREA în calitate de lider anunță începerea proiectului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale în comunele Unirea, Jegălia și Dichiseni, județul Călărași”

 Comuna Unirea în calitate de lider în cadrul parteneriatului cu membrii COMUNA JEGALIA ȘI COMUNA DICHISENI   implementează proiectul ”Înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale în comunele Unirea, Jegălia și Dichiseni, județul Călărași”, cod SMIS 148985.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 15.06.2022 între COMUNA UNIREA – lider și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Obiectiv general al proiectului : Dezvoltarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale in vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final prin utilizarea unui tehnologii IT pentru a face față provocărilor legate de cerere si oferta (SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM).

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului :
-Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale de presiune medie se face din Stația de Reglare-Măsurare-Predare (SRMP), fiecare comună având cate un Post de măsură propriu cu o lungime totală proiectată de 107,300 km, materialul tubular folosit pentru construcţia reţelei va fi din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PEHD 100 cu grosimea de perete dată de clasificare SDR 11 la traversari, diametrele conductelor vor fi de Dn 63 – Dn 160 mm regim medie presiune.
-Efectuarea unui număr de 3442 de branșamente de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare, echipate cu sisteme inteligente.

Valoarea totală a proiectului este de 70.688.164,89 lei din care valoarea totală eligibilă 58.890.733,52 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 57.135.789,66 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.754.943,86 lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA 11.797.431,37 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni, respectiv  01.09.2020-31.12.2023.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Date de contact: OLTEANU CIPRIAN-ANDREI-primar comuna Unirea                            
Lider proiect:COMUNA UNIREA
Tel. 0242/343028, Fax 0242/343448
E-mail:primariaunireacalarasi@yahoo.com

  • HCL nr. 38 din 28.06.2021 privind aprobarea obiectivului de investitii  Vizualizare
  • HCL nr. 24 din 23.04.2021 privind aprobarea obiectivului de investitii  Vizualizare
  • HCL nr. 23 din 23.04.2021 privind aprobarea obiectivului de investitii  Vizualizare
  • Banca Mondiala in parteneriat cu Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR) si cu sprijinul autoritatilor publice subnationale a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru Bucuresti si cele 40 resedinte de judet din Romania. In continuare, cetatenii si actorii locali sunt invitati sa se implice in ierarhizarea acestor proiecte prin accesarea chestionarului de la link-ul urmator : https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk . Aceasta activitate isi propune identificarea proiectelor metropolitane cele mai importante pentru comunitatea locala. Vizualizare