Cod etic/deontologic/de conduită

  • Dispoziția nr. 62 din 21.03.2023 privind aprobarea Codului de etică al Primăriei Unirea Vizualizare
  • Dispoziția nr. 58 din 16.03.2023 privind desemnarea consilierului de etică Vizualizare