Caminului pentru persoane Varstnice Sfanta Maria

Anunțuri:

 • Raport final nr. 2401 din 26.05.2023 al concursului infirmieră – Primăria comunei Unirea – Cămin pentru persoane Vârstnice Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Proces verbal nr. 2303 din 22.05.2023 privind proba scrisa concurs infirmieră – Primăria comunei Unirea – Cămin pentru persoane Vârstnice Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Anunț nr. 2254 din 17.05.2023 potrivit art. IV alin. (6) din O.U.G . nr. 34 din 2023 (Adaugat la data 17.05.2023) Vizualizare
 • Anunț nr. 1836 din 25.04.2023 privind organizarea concursului de infirmieră – Primăria comunei Unirea – Cămin pentru persoane Vârstnice Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Proces verbal nr. 350 din 01.02.2023 in urma selectarii dosarelor pentru ocuparea postului vacant de bucatar la Primaria Unirea  Vizualizare
 • Anunț nr. 106 din 11.01.2023 privind concurs bucătar – Primăria Comunei Unirea – Cămin pentru Persoane Vârstnicee Sf. Maria Unirea Vizualizare
 • Anunt nr. 659 din 11.02.2021 concurs in vederea ocuparii 1 post de bucatar – in cadrul Caminului pentru persoane Varstnice Sfanta Maria  Vizualizare
 • Anunt nr. 85 din 07.01.2021 – anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de muncitor calificat bucatarie – Caminul pentru persoane varstnice Sfanta Maria Vizualizare
HCL:
 • HCL nr.59 din 31.07.2023 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) a Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,Sf.Maria,, din com.Unirea Vizualizare
 • HCL nr.58 din 31.07.2023 Privind aprobarea redimensionaării capacității Căminului Pentru Persoane Vârstnice ,,Sf.Maria,, de la capacitatea de 28 de locuri la o capacitate de 21 de locuri Vizualizare
 • privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Caminul pentru persoane varstnice “Sfanta Maria” pentru anul 2017 Nr: 9 (Adaugat la data 31.03.2017) Vizualizare
 • privind revocarea HCL 17 / 30.04.2016 privind Organigrama si a Statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice “Sfanta Maria” Nr: 44 (Adaugat la data 25.08.2016) Vizualizare Vizualizare Vizualizare