Formulare tip

Formulare urbanism

– Autorizatie de construire – desfintare: click aici
– Cerere certificat nomenclator stradal: click aici
– Cerere certificat urbanism: click aici
– Cerere emitere autorizatie construire sau desfiintare: click aici
– Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire – desfintare: click aici
– Cerere prelungire certificat urbanism: click aici
– Certificat urbanism – model: click aici
– Comunicare inceperea executiei lucrarilor – primarie: click aici
– Comunicare incheierea executiei lucrarilor – primarie: click aici
 Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor: click aici
– Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor: click aici

Formulare asistenta sociala

– CERERE – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici

– CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
– DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE): click aici

Formulare impozite:
  • ITL – 001 – Declaratie impozit cladiri PF – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile  rezidentiale  nerezidentiale  cu destinatie mixtă  aflate în proprietatea persoanelor fiziceclick aici
  • ITL – 002 – Declaratie impozit cladiri PJ– Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidentale / nerezidentiale/ cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridiceclick aici
  • ITL – 003 – Declaratie impozit teren PF – pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fiziceclick aici 
  • ITL – 004 – Declaratie impozit teren PJ – pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridiceclick aici 
  • ITL – 005 – Declaratie impozit mijl transport PF-PJ – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea  persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
  • ITL – 006 – Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ – pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) persoanelor juridice (PJ): click aici
  • ITL – 007 – Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ – Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
  • ITL – 010 – Cerere eliberare CF – PF – Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru  persoane  fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
  • ITL – 012 – Cerere eliberare CF – PJ – pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului localclick aici
  • ITL – 015 – Declaratie-Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate click aici