Transparenta decizionala

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 28.01.
2019, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.