Transparenta decizionala

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 27.06.
2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 29.04.
2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 26.04.
2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 21.03.
2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 15.02.
2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 31.01.
2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.


ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 20.12.
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 29.11.
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 31.10.
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 27.09.
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.


ANUNT

         Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 28.08.
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 28 iulie 
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 25 iulie 
2017, ora 16:00, la sediul Caminul Cultural al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 07 iulie 
2017, ora 10:00, la sediul Caminul Cultural al comunei Unirea va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Local. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT

         Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 29 MAI 
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta DE INDATA a acestuia. Pentru mai multe detalii click aici

- Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva uni debitor public: click aici
- Anunt privind transparenta decizionala in administratia publica locala - legea 52/ 2003: click aici


         Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 31 MARTIE 
2017, ora 13:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta DE INDATA a acestuia. Pentru mai multe detalii click aici         Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 28 MARTIE 
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta ordinara a acestuia. Pentru mai multe detalii click aici


         Subsemnatul MOLDOVEANU EUGENIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului 
local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 20 FEBRUARIE 
2017, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc sedinta ordinara a acestuia, cu urmatorul proiect al ordinei de zi:
 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea reactualizirii indicatorilor 
  economici ai obiectivului de investitii "Modernizare strazi in comuna judetul Calarasi".
 2. Proiect de 
  Hotarare
   privind aprobarea reactualizirii cofinantarii din bugetul local al comunei Unirea, pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in 
  comuna Unirea, judetul Calarasi'.
 3. Probleme diverse.
Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe acteie normative mai sus mentionate pana la data de 20.02.2017 la D-l. Moldoveanu Eugeniu, responsabil pentru 
relatia cu societatea civila.

A N U N Ţ

         Subsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 09 IANUARIE  2017 , ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia,  cu următorul proiect al ordinei de zi:
  
1.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului precedent.
2.     Probleme diverse
 
   Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 09.01.2017  la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila.

Nr. 4828/01.11.2016 

Subsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 28 Noiembrie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia, cu următorul proiect al ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, județul Călărași pe anul 2016
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Unirea a suprafeței de 716 mp ce reprezintă poziția de inventor 43 (teren arabil intravilan în suprafață de 2500 mp în T2, P 10/2-Lot agricol școlar din com una Unirea, județul Călărași)
3. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilo de ajutor social conform legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare
4. Probleme diverse

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 28.11.2016 la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila.

Nr. 4203/30.09.2016 

  Subsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 31 Octombrie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia, cu următorul proiect al ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al trimestrului III pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, județul Călărași pe anul 2016
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 70.000 lei din excedentul bugetar local pentru cheltuieli de investiții
4. Probleme diverse
- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 51/26.11.2008 privind atribuirea de denumire străzilor din satele componente al Comunei Unirea, județul Călărași

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 31.10.2016 la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila.


A N U N Ţ
Nr 3645 / 26.08.2016 

  În data de 30 AUGUST 2016, orele 10:00 va avea loc ședința extraodinară a Consiliului Local Unirea cu următorarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind numirea dl Moise Marcel Fănel ca reprezentant al proprietarilor în Comisia locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privată a comunei Unirea, județul Călărași

2 Probleme diverse.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 30.08.2016 la Dna Tărtăreanu Vasilica-Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila. Afisat astăzi 26.08.2016. click aici

A N U N Ţ
Nr. 2855 / 04.07.2016 

   Subsemnata TARTAREANU VASILICA CRISTINA, secretarul comunei Unirea, judeţul Călăraşi, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local şi în locul special de afişaj din satul component că în data de 25 August 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului local al comunei Unirea va avea loc şedinţa ordinară a acestuia, cu următorul proiect al ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind numirea dl Moise Marcel Fănel ca reprezentant al proprietarilor în Comisia locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privată a comunei Unirea, județul Călărași
2. Proiect de hoărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Unirea
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru privind înregistrarea și arhivarea Contractelorde arendă depuse la Consiliul Local al comunei Unirea, județul Călărași și stabilirea taxei pentru înregistrarea contractelor de arendă
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al trimestrului II pe anul 2016
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
6. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de comodat între Comuna Unirea și Asociația Cultural Socială Unirea
7. Probleme diverse.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de pe actele normative mai sus mentionate pana la data de 25.08.2016 la Dna Tartareanu Vasilica Cristina, responsabil pentru relatia cu societatea civila. click aici

Anunt 
sedinta pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisia locala de fond funciar 05.08.2016: click aici

Anunt 
privind elaborarea proiectelor de hotarari, pentru sedinta ordinara a Consiliului Local 
al comunei Unirea, judetul Calarasi, din data de 13.05.2016:
 • Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru achizitie masini si utilaje agricole si centru procesare produse agricole, extravilan Tarla 56/1, Parcela 3, comuna Unirea, judetul Calarasi
 • Probleme divese
Pentru mai multe detalii: click aici