Formulare

Formulare urbanism:

Autorizatie de construire - desfintare: click aici
Cerere certificat nomenclator stradal: click aici
- Cerere certificat urbanism: click aici
- Cerere emitere autorizatie construire sau desfiintare: click aici
- Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire - desfintare: click aici
- Cerere prelungire certificat urbanism: click aici
- Certificat urbanism - model: click aici
- Comunicare inceperea executiei lucrarilor - primarie: click aici
- Comunicare incheierea executiei lucrarilor - primarie: click aici
- Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor: click aici
- Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor: click aici

Formulare asistenta sociala:

- CERERE - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici
- CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici
- DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE): click aici

Formulare impozite:

  • ITL - 001 - Declaratie impozit cladiri PF - Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile  rezidentiale  nerezidentiale  cu destinatie mixtă  aflate în proprietatea persoanelor fizice: click aici
  • ITL - 002 - Declaratie impozit cladiri PJPentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidentale / nerezidentiale/ cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice: click aici
  • ITL - 003 - Declaratie impozit teren PF - pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice: click aici 
  • ITL - 004 - Declaratie impozit teren PJ - pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice: click aici 
  • ITL - 005 - Declaratie impozit mijl transport PF-PJ - Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea  persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
  • ITL - 006 - Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ - pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) persoanelor juridice (PJ): click aici
  • ITL - 007 - Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ - Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
  • ITL - 010 - Cerere eliberare CF - PF - Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru  persoane  fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
  • ITL - 012 - Cerere eliberare CF - PJ - pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
  • ITL - 015 - Declaratie-Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate : click aici