Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


 • Raport De Evaluare Legea 544 Din 2001 Pentru Anul 2018 - Anexa 10  Vizualizare
  • Raport De Evaluare Legea Nr. 52 Din 2003 Pentru Anul 2018  Vizualizare
   • Raport Periodic De Activitate Legea 544 Din 2001 Pentru Anul 2018  Vizualizare

   BULETIN INFORMATIV
   publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces 
   la informaţiile de interes public 

   Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere 
   link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Unirea, telefon 0242-343028, la adresa de e-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Unirea, str. Principală, nr.1, localitatea Unirea, cod postal 917270 județul Călărași, http://www.primaria-unirea.ro

   Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
   a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
   b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
   c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
   d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
   e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
   f) programele si strategiile proprii; 
   g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
   h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
   i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

   a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Unirea: link opis legislativ 

   – Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
   – Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
   – Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
   – Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
   – Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
   – Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
   – HCL nr. ___ din ___ – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea link 

   b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, 
   PROGRAMUL DE AUDIENTE
   Organigrama institutiei
   – aprobată prin H.C.L. nr. 42 din 30.06.2018

   • privind HCL nr. 42 din 30.06.2018 privind aprobare organigrama si stat functii Vizualizare
   • HCL nr. 42 din 30.06.2018 anexa 1 la HCL 11 - organigrama Vizualizare
   • HCL nr. ___ din ___ anexa 2 la HCL 11 - stat de functii  Vizualizare

   Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei 

   Programul de functionare:
   Luni – Marti – Miercuri - Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

   Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
   Luni – Marti - Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
   Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. ___/___)
   Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

   Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

   Program de audiente:
   Numele si prenumele                     Functia             Zile de audiente               Ore de audiente 
   BELU FLORIAN                              Primar                        Marti                         10,00 - 14,00 
   IORDAN MARIAN                         Viceprimar                   Joi                            10,00 - 12,00 
   MORARU OVIDIU                            Secretar                    Vineri                         10,00 - 14,00 

   NOTA:
   Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 - 10,00, astfel:
   - telefonic, la nr. 
   0242-343028;
   - personal;
   - prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

   Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 


   COMUNEI ILEANA SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
   Conducerea Primariei comunei Unirea:
   Dl. 
   BELU FLORIAN  – Primar
   Dl. 
   IORDAN MARIAN – Viceprimar
   Dl. 
   MORARU OVIDIU  – Secretarul comunei Ileana;
   Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
   Dl. MORARU OVIDIU – Secretarul comunei Ileana 

   Denumire: Primaria comunei Unirea
   Sediul: localitatea Unirea, str. Principală, nr.1
   Telefon: 
   0242-343028.
   Fax : 0242-343448.
   E-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com
   Site: http://www.primaria-unirea.ro


   Bugetul propriu al comunei Unirea şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:
    Bugetul local   
   Referitor la sursele financiare ale comunei 
   Unirea atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Unirea şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Unirea

   f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
   – se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica 
   link 

   g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

   i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 

   În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

   Plângere administrativă 1 și 2 

   Secretarul comunei Ileana, 
   MORARU OVIDIU

   Ultimele anunturi de achizitii si licitatii publice desfasurate zilnic in cadrul primariei.

   Sursa de informatie, scrisa sau inregistrata, care se adreseaza membrilor comunitatii de jurnalisti.
   Procesul de organizare a unui festival, coferinta, ceremonie, competitie, expozitie sau petrecere.
   Elaborarea, analiza si proiectarea corecta a lourilor de munca libere din cadrul organizatiei.