Proiecte / Hotarari

Anul 2017
 • privind proces verbal sedinta la 31.03.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 2017-03-31) Vizualizare
  • Proces verbal incheiat astazi 28 martie 2017 in sedinta ordinara a consiliului local al comunei Unirea, judetul Calarasi. Nr: f.n. (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
   • proces verbal sedinta 20.02.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 2017-02-20) Vizualizare
    • proces verbal sedinta 09.01.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 2017-01-09) Vizualizare
     • privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Caminul pentru persoane varstnice "Sfanta Maria" pentru anul 2017 Nr: 9 (Adaugat la data 2017-03-31) Vizualizare
      • privind modificarea contractelor de inchiriere nr.1628/30.03.2015 si 1624/30.03.2015, precum si aprobarea inchirierii islazului comunal, proprietate privata a comunei Unirea, judetul Calarasi, prin licitatie publica, in suprafata de 33 ha Nr: 8 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
       • privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Unirea a suprafetei de 716 mp ce reprezinta pozitia de inventar 43 Nr: 7 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
        • privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-sociala-2016-2020 a comunei Unirea, judetul Calarasi Nr: 6 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
         • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea pentru anul 2017 Nr: 5 (Adaugat la data 2017-02-20) Vizualizare
          • privind transformarea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent in functia publica de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului "Achizitii publice" Nr: 4 (Adaugat la data 2017-02-20) Vizualizare
           • privind aprobarea reactualizarii cofinantarii din bugetul local al comunei Unirea pentru obiectivului de investitii "Modernizare strazi in comuna Unirea, judetul Calarasi" Nr: 3 (Adaugat la data 2017-02-20) Vizualizare
            • privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-econamici ai obiectivului de investitii "Modernizare strazi in comuna Unirea, judetul Calarasi" Nr: 2 (Adaugat la data 2017-02-20) Vizualizare
             • privind aprobarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2017 si estimari pe anii 2018 - 2020 Nr: 10 (Adaugat la data 2017-03-31) Vizualizare
              • privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Sectiunii de Dezvoltare pe anul 2016, din excedentul anului precedent Nr: 1 (Adaugat la data 2017-01-09) Vizualizare
               Anul 2016
               • p.v. incheiat astazi 28.11.2016 in sedinta ordinara a C.L. Unirea Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-11-28) Vizualizare
                • proces verbal sedinta ordinara din 19.12.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-12-19) Vizualizare
                 • Proces verbal sedinta 31.10.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-10-31) Vizualizare
                  • proces verbal sedinta 30.09.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-09-30) Vizualizare
                   • proces verbal sedinta 26.09.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-09-26) Vizualizare
                    • proces verbal sedinta 08.09.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-09-08) Vizualizare
                     • proces verbal sedinta 30.08.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-08-30) Vizualizare
                      • proces verbal sedinta 25.08.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare
                       • proces verbal sedinta 20.07.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-07-20) Vizualizare
                        • proces verbal sedinta ordinara 15.07.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-07-15) Vizualizare
                         • privind aprobarea unitatilor de invatamant preuniversitar ce urmeaza sa functioneze in anul scolar 2017-2018 in comuna Unirea, Judetul Calarasi Nr: 61 (Adaugat la data 2016-12-19) Vizualizare
                          • privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, judetul Calarasi pe anul 2016 Nr: 60 (Adaugat la data 2016-12-19) Vizualizare
                           • privind aprobarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 - 2019 Nr: 6 (Adaugat la data 2016-01-29) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                            • privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 Nr: 59 (Adaugat la data 2016-12-19) Vizualizare
                             • privind planul de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2017, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416 din 2001 cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 58 (Adaugat la data 2016-11-28) Vizualizare Vizualizare
                              • privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, Judetul Calarasi pe anul 2016 Nr: 57 (Adaugat la data 2016-11-28) Vizualizare Vizualizare
                               • privind rectificarea bugetului local cu suma de 70.000 lei - sectiunea dezvoltare pentru cheltuieli de investitii Nr: 56 (Adaugat la data 2016-10-31) Vizualizare
                                • privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2016 Nr: 55 (Adaugat la data 2016-10-31) Vizualizare
                                 • privind aprobarea contului de executie bugetara al trim. III pe anul 2016 Nr: 54 (Adaugat la data 2016-10-31) Vizualizare Vizualizare
                                  • privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei Unirea in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Salubrizare "Ecomanagement Salubris" Nr: 53 (Adaugat la data 2016-09-30) Vizualizare
                                   • privind incheierea contractului de comodat intre comuna Unirea si Asociatia Sportiva Soimii Unirea Nr: 52 (Adaugat la data 2016-09-26) Vizualizare Vizualizare
                                    • privind aprobarea infintarii Asociatiei Sportive Soimii Unirea Nr: 51 (Adaugat la data 2016-09-26) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                     • privind aprobarea initierii concesionarii unui imobil, domeniul public al comunei Unirea (teren intravilan arabil) din Tarla 2, Parcela 10/2, in suprafata de 716 mp Nr: 50 (Adaugat la data 2016-09-26) Vizualizare
                                      • privind dezlipirea bunului-imobil compus din suprafata totala de 2500 mp teren intravilan arabil Nr: 49 (Adaugat la data 2016-09-26) Vizualizare
                                       • privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, judetul Calarasi pe anul 2016 Nr: 48 (Adaugat la data 2016-09-26) Vizualizare Vizualizare
                                        • privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, judetul Calarasi pe anul 2016 Nr: 47 (Adaugat la data 2016-08-30) Vizualizare Vizualizare
                                         • privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, judetul Calarasi pe anul 2016 Nr: 46 (Adaugat la data 2016-08-30) Vizualizare Vizualizare
                                          • privind numirea a d-lui Moise Marcel Fanel ca reprezentant al proprietarilor in Comisia locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate a comunei Unirea, judetul Calarasi Nr: 45 (Adaugat la data 2016-08-30) Vizualizare
                                           • privind revocarea HCL 17 / 30.04.2016 privind Organigrama si a Statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfanta Maria" Nr: 44 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                            • privind incheierea Contractului de comodat intre Comuna Unirea si Asociatia Social Culturala Unirea Nr: 43 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare Vizualizare
                                             • privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, judetul Calarasi pe anul 2016 Nr: 42 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare Vizualizare
                                              • privind aprobarea contului de executie bugetara al trimestrului II pe anul 2016 Nr: 41 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare Vizualizare
                                               • privind aprobarea Regulamentului privind inregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse la Consiliul Local Unirea, jud. Calarasi si stabilirea taxei pentru inregistrarea contractelor de arenda Nr: 40 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare Vizualizare
                                                • privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionarea Consiliului Local Unirea Nr: 39 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare Vizualizare
                                                 • privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joaca din comuna Unirea, judetul Calarasi Nr: 38 (Adaugat la data 2016-07-20) Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                  • privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 - Semestrul I si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Nr: 37 (Adaugat la data 2016-07-20) Vizualizare Vizualizare
                                                   • privind rectificarea bugetului local al comunei Unirea, judetul Calarasi pe anul 2016 Nr: 36 (Adaugat la data 2016-07-20) Vizualizare Vizualizare
                                                    • privind desemnarea si mandatarea reprezentantului Comunei Unirea in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Salubritate "Ecomanagement Salubrius" Nr: 35 (Adaugat la data 2016-07-20) Vizualizare
                                                     • privind validarea mandatului de consilier al dl. Tudor Tanase Nr: 34 (Adaugat la data 2016-07-20) Vizualizare
                                                      • privind incetarea inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a dl. Moise Liviu Nr: 33 (Adaugat la data 2016-07-15) Vizualizare
                                                       • privind inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2015 si Anexa Nr: 20 (Adaugat la data 2016-04-27) Vizualizare
                                                        • privind aprobarea contului de executie bugetara al trim. I pe anul 2016 Nr: 18 (Adaugat la data 2016-04-27) Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                         Anul 2014
                                                         Anul 2012
                                                         • privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.700.000 lei Nr: 42 (Adaugat la data 2012-11-28) Vizualizare
                                                          • privind alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nr: 26 (Adaugat la data 2012-06-27) Vizualizare Vizualizare
                                                           • privind declararea Consiliului Local legal constituit Nr: 23 (Adaugat la data 2012-06-27) Vizualizare Vizualizare
                                                            • privind validarea mandatelor consilierilor Nr: 22 (Adaugat la data 2012-06-27) Vizualizare Vizualizare
                                                             • Hotarare privind Regulament de functionare si organizare Nr: 10 (Adaugat la data 2012-08-08) Vizualizare Vizualizare
                                                              Anul 2010